Skytjenester fra Micronet

Skytjenester
Skytjenester har flere navn som nettskyen, hosting, ASP, skyen eller cloud computing. Normalt gjelder dette datakraft, lagring, programvare og tjenester. I nettskyen får du dynamisk skalering ved behov for mer kapasitet og du betaler for faktisk bruk – helt ned til timeforbruk – som for Amazon, Google og Microsoft.

3 ulike skyløsninger
Vår erfaring så langt er at det blir stadig tryggere å flytte viktige tjenester ut i nettskyen. Vi tilbyr en god kombinasjon av kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Istedenfor å måtte kjøpe alt maskinutstyr selv, kan ekstra kapasitet leies ved behov.

For dette formålet har vi 3 leveransemodeller som vi kan tilby markedet.

1. PRIVAT SKY
med dedikerte, skreddersydde løsninger. Her får du:

  • Stor fleksibilitet fordi du kan tilpasse skymiljøet for å møte din forretningsbehov.
  • Forbedret sikkerhet i og med at ressurser ikke deles med andre. Her får dere høy grad av sikkerhet og kontroll.
  • Høy skalerbarhet og effektivitet på linje med en offentlig sky.


2. OFFENTLIG SKY
med standard hyllevare-løsninger, der du som kunde deler ressurser med andre kunder for å oppnå stordriftsfordeler. Vi benytter vanligvis offentlige skydistribusjoner for levering av nettbasert e-post og nettbaserte kontorprogrammer. Her gir stordriftsfordeler lavere kostnader. Tjenesteleverandøren står for vedlikeholdet, skalerer ved behov og alt er tilgjengelig umiddelbart.

3. HYBRID SKY
er «det beste av begge verdener». Det er kombinasjonen av private skyer og offentlige skyer der du kan benytte deg av fordelene ved begge. I en hybrid sky kan data og programmer flyttes mellom private og offentlige skyer og gir et bedre handlingsrom.

Micronet leverer stadig flere hybride skyløsninger for å kostnads-effektivisere løsningene. Fordelene her er kombinasjonen av sikkerhet i privat sky for sensitive opplysninger og fleksibiliteten til å hente inn ressurser når det er behov. Sist, men ikke minst, gir det store økonomiske muligheter gjennom å skalere opp og ned etter behov.

Skytjenester, teknisk forklart
Vi nevner også kort begreper som brukes ved leveranser fra nettskyen:

  • Software as a service (SaaS) der man har et abonnement pr. bruker pr. mnd. for å benytte programvaren som ligger installert i leverandørens datasenter og leveres som en skytjeneste. Dette er fremtidens applikasjonsleveranse og alle programleverandørene jobber i dag med å komme hit.
  • Platform as a service (PaaS) der all datarom-infrastruktur kjøres som en skytjeneste. Her leveres også all programvare som kunden har behov for og leverandøren drifter hele løsningen for kunden. Tradisjonelt har man tidligere kalt denne type leveranser ASP (application service provider).
  • Infrastructure as a service (IaaS) er basert på nettlagring, datalagring og beregnet kapasitet. Disse tre elementer kombineres for å skape selve IaaS-tjenesten. Du får en virtuell, eller fysisk, server med visse definerte egenskaper. Det kan være at serveren skal ha et visst operativsystem eller en bestemt ytelse.  Du betaler dermed kun for bruken av serveren, og det er leverandøren som er ansvarlig for at du som kunde får den ytelsen og skalerbarheten som er avtalt. Det kan være at du må betale per minutt eller per gigabyte (Gb)


Vi ser at nettskyen gir alle virksomheter mange nye muligheter til å bedre produktivitet og skape nye forretningsmuligheter. Du får en rimeligere og tryggere hverdag. Det er bare å ta i bruk teknologien og hjelpen kan du få fra oss i Micronet.

[elementor-template id="447"]

Bestill en gratis, uforpliktende befaring*

Vi har mange års erfaring med å sette opp IT-tjenester og våre eksperter står klare til å hjelpe deg. Vi kan sammen ta en uforpliktende befaring der vi ser på muligheter og løsninger som er tilpasset ditt behov. Du får i tillegg service på all hardware og software vi installerer og vi gir opplæring i bruk til alle som trenger det.

*Gratis befaring gjelder kun i Oslo/Akershus

Hjemmekontor og digitale samhandlingsløsninger

Nå mer enn noensinne er det lurt å ha gode og funksjonelle løsninger for digitalt kontor
Vi har produkter av høy kvalitet for den funksjonelle arbeidsplassen. Gode løsninger for digitale konferanser og møter er tidsbesparende og økonomisk både for bedriften og den ansatte. Vi bidrar med vår kunnskap til å finne den beste løsningen for dere om det er Microsoft Teams, Office365, Slack eller Asana som blir regnet for å være de beste nettbaserte samarbeidsverktøyene.

Dette er våre mest etterspurte IKT-løsninger

IT-rådgivning >>
Vi har rådgivning knyttet til strategi, prosjektgjennomføring, implementering og forbedringer. Micronet er mer enn en leverandør. Våre IT-konsulenter ser regelmessig etter teknologiske muligheter som kan bedre arbeidshverdagen, gjennom kunnskap, metodikk og erfaring fra andre kunder og partnere.

IT-prosjektledelse >>
Med prosjektledelse fra Micronet kan du både øke verdien av, og lykkes bedre med dine prosjekter. Strukturerte, gjennomtenkte planer gir god avkastning. God prosjektledelse handler om balansegangen mellom konkurrerende krav til omfang, tid, kostnader, kvalitet og risiko.

IT-vedlikehold >>
Vårt fokus er stabilitet og driftssikkerhet når dine IT-systemer skal vedlikeholdes. I de periodiske kontrollene avdekker vi driftskritiske funn før de resulterer i nedetid og serverproblemer. Vi kontrollerer både systemene og funksjonalitet inne i løsningene.

Office365 >>
Microsoft 365 kombinerer Office 365, hvor du får tilgang til de kjente Office-programmene i skyen, med Windows 10 og Enterprise Mobility + Security. Dette gjør at din bedrift kan jobbe sikkert og effektivt i skyen, og sikrer god samhandling.

Skytjenester >>
Skytjenester har flere navn som nettskyen, hosting, ASP, skyen eller cloud computing. Normalt gjelder dette datakraft, lagring, programvare og tjenester. I nettskyen får du dynamisk skalering ved behov for mer kapasitet og du betaler for faktisk bruk – helt ned til timeforbruk – som for Amazon, Google og Microsoft.

Digital arbeidsplass >>
For å imøtekomme kravene til en moderne arbeidsplass, der de ansatte jobber annerledes enn før, leverer vi løsninger som legger til rette for tilgjengelighet og mobilitet.

Nettverk og bredbånd >>
Våre nettverksløsninger er godt gjennomtenkte, der vi designer og leverer komplette løsninger innenfor server og lagring, virtualisering, nettverk, backup og restore samt nødvendige sikkerhetsløsninger for å beskytte virksomhetens informasjons- og IT-systemer.

Online backup >>
Vi leverer Backup-løsninger både som skytjeneste og som lagring på eget område. Løsningene har fordelene fra den manuelle tapearkiveringen, der du har noe data lagret lokalt for hurtig re-store. I tillegg får du kopi av data utenfor bedriftens lokaler.

Møterom >>
Vi hjelper til med å sette opp et møterom tilpasset behov, hvor sikkerhet og stabile løsninger er i høysetet. Vi tilbyr det beste innen både hardware og software slik at møtene kan avholdes uten forsinkelser på grunn av tekniske utfordringer.

Kjøp av servere, PCer og annet utstyr >>
Vi tilbyr alt av nødvendig klientutstyr som dine medarbeidere trenger for å utføre sine arbeidsoppgaver på en produktiv måte. Vi leverer nettbrett, bærbare og stasjonære PC-er, flerskjerms-løsninger, printere, skannere og telefoner.

Programvare >>
Vi finner riktig programvare med de riktige lisensene og tilhørende lisensavtaler, som ligger i et komplisert lisensregelverk, for deg og hjelper deg med å holde kontroll på programvarekostnadene. Vi bistår både med nisjeprogramvare og programvare fra de store velkjente produsentene.

Antivirus og brannmur >>
Micronet leverer tjenester basert på Sophos sine verktøy som fokuserer både på nettverkssikkerhet og klientsikkerhet. I tillegg har de unik teknologi – Synchronized Security – der de lar løsningene kommunisere med hverandre og samarbeide for best mulig sikkerhet.

Spamfilter >>
Søppelpost i innboksen er et kjent problem. Vi tar det onde ved roten, og hindrer at spam når inn til nettverket, gjennom vårt spamfilter, som fanger opp tilnærmet 100 prosent av all spam.

Sikkerhet >>
Vi tilbyr løsninger som sikrer nettverket mot datainntrengning og tap av viktig informasjon. Vi gode løsninger for både små og større bedrifter for brannmur, anti-malware, kryptering, patch management, autorisering, backup og sikring av mobile enheter.

Serverdrift >>
Ved å sette ut serverdriften sparer du deg for uforutsette kostnader i det lange løp. Våre IT-eksperter er alltid oppdaterte innen sine fagområder og har gode rutiner som sikrer en kostnadseffektiv prosess.

Telefoni >>
Vi har agentur for Ericson IP-telefonsentraler og er forhandler av Telenor og Unifon på mobilabonnement og IP-telefoni. Dette er Nordens ledende telefonsystem på web, som erstatter det tradisjonelle sentralbordet.